Category Archives: Executare silită

Executarea silită modificată prin OUG nr. 42/2009

Guvernul a modificat Codul de procedură civilă, prin ordonanţa de urgenţă nr. 42/2009, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 458/2009 prin care s-a stabilit ca începerea executării silite fără acordul instanţei este neconstituţională.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2009 modifică articolul 373^1 din Codul de procedură Civilă şi anume: “cererea de executare silită, însoţită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, daca legea nu prevede altfel. Acesta, de îndata, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare şi titlul respectiv. Asupra cererii de încuviinţare, preşedintele instanţei de executare se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Încheierea de încuviinţare a cererii de executare silită nu este supusă niciunei căi de atac.”

Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.