Litigii

Acordăm reprezentare în instanţă pentru persoane fizice şi juridice in următoarele arii de expertiză: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul fiscal, contravenţii.

Enumerăm în continuare câteva aplicaţii cu titlu de exemplificare din diferitele domenii:

Dreptul civil

Dreptul de proprietate, acţiuni în pretenţie, acţiuni în revendicare, succesiuni, obligaţii, alte litigii civile

Dreptul comercial

Recuperări creanţe, concilieri, somaţii, acţiuni în pretenţie, rezilieri contracte, alte litigii comerciale

Dreptul familiei

Cereri de divorţ, încredinţare minor, partaj bunuri comune soţi, rectificări acte, tăgadă paternitate şi stabilire paternitate, alte acţiuni

Drept penal

Cabinetul nostru vă apară interesele şi vă ajută să vă exercitaţi drepturile atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de judecată.

Dreptul muncii

Contestaţii la procesele verbale de contravenţie emise de ITM, litigii de muncă, alte acţiuni

Dreptul fiscal

Contestaţii la procesele verbale de contravenţie emise de garda financiară şi fisc, alte acţiuni

Recuperare creanţe

  • prin întocmirea formelor de executare silită;
  • declanşarea procedurii falimentului – colaborare cu Cabinet individual de practician în insolvenţă “Constantin Iulian”.