Biletul la ordin, cambia şi cecul se învestesc cu formulă executorie

În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 374^1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, referitor la învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului.

ICCJ a admis (prin decizia nr. 4 din 19 ianuarie 2009) un recurs în interesul legii şi a stabilit că dispoziţiile art. 374^1 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934 şi respectiv art. 53 din Legea nr. 59/1934, se interpretează în sensul că biletul la ordin, cambia şi cecul se învestesc cu formulă executorie pentru a fi puse în executare.

Deşi cambia şi biletul la ordin au valoare de titluri executorii, este necesară învestirea acestora cu formulă executorie, în condiţiile în care art. 61 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, prin raportare la art. 106 alin. 1 din acelaşi act normativ, prevede în mod expres că judecătoria este competentă pentru a învesti aceste înscrisuri cu formulă executorie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *